Chez grand mère – Lyon

Le p'tit bouchon – Lyon

Kool halal – Lyon

Comptoir chabert – Lyon

Chez chabert – Lyon

Le sirop de la rue – Lyon

Moda Food – Lyon